Wyniki naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016

W dniu 5 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

  • 1/2016 podejmowania działalności gospodarczej,
  • 2/2016 rozwój mikro lub małych przedsiębiorstw,
  • 3/2016 renowacji i/lub restauracji obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych naborów:

NABÓR 1/2016:
Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2016
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016

NABÓR 2/2016:
Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2016
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016

NABÓR 3/2016:
Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2016

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2016

PROTOKÓŁ:
Protokół z IV Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” w dniu 05.12.2016

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 12 grudnia 2016 roku.


W dniu 28.12.2016 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała rozpatrzenia protestów Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2016 oraz 2/2016.

PROTOKÓŁ:
Protokół z V Posiedzenia Rady w dniu 28.12.2016 r.


W dniu 26.01.2017 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” omówiła uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczące dokumentacji związanej z naborem 1/2016. Rada ustaliła wspólne stanowisko na wniesione zastrzeżenia.

Rada dokonała również omówienia uwag UMWM związanych z naborem 2/2016 oraz dokonała poprawy błędów pisarskich w „Liście operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2016” oraz „Liście operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2016”.

W czasie posiedzenia dyskutowano również nad projektem zmian w „Karcie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji” oraz „Karcie oceny operacji wg kryteriów premiujących”.

NABÓR 2/2016:
Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2016 z dn.26.01.2017
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2016 z dn.26.01.2017

PROTOKÓŁ:
Protokół z VI Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” z dnia 26.01.2017r.


W dniu 22.02.2017 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała ponownej oceny wniosków: nr 3/1/2016, 8/1/2016, 2/2/2016 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu przez Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego.

NABÓR 1/2016:
Lista operacji złożonych w ramach naboru 1/2016, które podlegały ponownej ocenie w związku z uwzględnieniem protestów przez ZW.

Skip to content