Wyniki naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017

W dniu 06.06.2017 oraz 14.06.2017 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

  • 1/2017 rozwój działalności gospodarczej
  • 2/2017 promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
  • 3/2017 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych naborów:
Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 21 czerwca 2017 roku.

W dniu 06.07.2017 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2017.

PROTOKÓŁ:
Protokół posiedzenia Rady z dnia 06.07.2017 r. 


W dniu 09.08.2017 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała ponownej oceny wniosków: nr 2/1/2017 w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu przez Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego.

NABÓR 1/2017:
Lista operacji złożonych w ramach naboru 1/2017, które podlegały ponownej ocenie w związku z uwzględnieniem protestów przez ZW.

Skip to content