Wyniki naborów 1/2018, 2/2018- aktualizacja

W dniu 5.04.2018, 17.04.2018 oraz 24.04.2018 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru:

  • 1/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2/2018- Rozwój działalności gospodarczej 

Poniżej znajduje się lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

Aktualizacja!

W dniu 13.06.2018 r. z powodu uwzględnienia złożonego protestu przez ZW, została przeprowadzona ponowna ocena operacji, której protest dotyczył.

Poniżej znajdą Państwo listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018 z uwzględnieniem ponownej oceny operacji.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018 po przeprowadzonej ponownej ocenie operacji w wyniku złożonych protestów
Protokół z posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” w dniu 13.06.2018 r. 

Skip to content