Wyniki naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021

W dniach 05.07.2021 oraz 06.07.2021 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

  • 1/2021 – Rozwój działalności gospodarczej
  • 2/2021 – Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia
  • 3/2021 – Rozwój produktów lokalnych
  • 4/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 5/2021 – Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych
  • 6/2021 – Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych naborów:

NABÓR  1/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2021
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021

NABÓR 2/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2021
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2021

NABÓR 3/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2021
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2021

NABÓR 4/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2021
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2021

NABÓR: 5/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2021
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2021

NABÓR 6/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2021
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2021

PROTOKÓŁ:

Protokół z XXXIV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” 

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dnia 16 lipca 2021 roku. 

Skip to content