Wyniki naborów 1/2023, 2/2023 – aktualizacja

W dniach 18.01.2023 oraz 27.01.2023 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

  • 1/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2/2023 – Rozwój działalności gospodarczej

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych naborów:

NABÓR  1/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2023
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2023

NABÓR 2/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2023
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2023

PROTOKÓŁ:

Protokół z XLIV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”
Protokół z XLV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” 

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dnia 31 stycznia 2023 roku.


AKTUALIZACJA – 22.02.2023r.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2023 po przeprowadzonej ponownej ocenie operacji w wyniku złożonych protestów
Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” w dniu 22.02.2023r.

Skip to content