Wyniki naborów 2/2022, 5/2022

W dniach 27.06.2022 oraz 19.07.2022 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

  • 2/2022 – Rozwój działalności gospodarczej
  • 5/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych naborów:

NABÓR  2/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2022
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2022

NABÓR 5/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2022
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2022

PROTOKÓŁ:

Protokół z XL Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” 

Protokół z XLI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” 

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dnia 29 lipca 2022 roku.

Skip to content