Wyniki naborów 3/2023, 4/2023 – aktualizacja

W dniach 27.03.2023 oraz 13.04.2023 podczas posiedzeń, Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

  • 3/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 4/2023 – Rozwój działalności gospodarczej

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych naborów:

NABÓR  3/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2023
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2023

NABÓR 4/2023:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2023
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2023

PROTOKÓŁ:

Protokół z XLVIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”
Protokół z XLVII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dnia 26 kwietnia 2023 roku.


AKTUALIZACJA – 30.06.2023r.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2023
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2023

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2023

Protokół z XLX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

Skip to content