Wyniki naborów 4/2017, 5/2017

W dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

  • 4/2017 Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.
  • 5/2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych naborów:

 

NABÓR 4/2017
NABÓR 5/2017
PROTOKÓŁ 
Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 roku.
Skip to content