Wyniki naboru 1/2022

W dniu 24.03.2022r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru z zakresu: 1/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Poniżej znajduje się lista operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru:

NABÓR 1/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2022
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2022

PROTOKÓŁ:
Protokół z Posiedzenia Rady

Skip to content