Wyniki naboru 3/2018

W dniu 8.05.2018 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru:

  • 3/2018 –wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Poniżej znajdują się listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

NABÓR 3/2018:
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

PROTOKÓŁ:
Protokół z XVI Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” z dnia 08.05.2018 r., 
Skip to content