Wyniki naboru 3/2020

W dniu 9.06.2020 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru:

  • 3/2020 – Rozwój działalności gospodarczej

Poniżej znajduje się lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

NABÓR 3/2020:
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania 

PROTOKÓŁ:
Protokół z XXVIII Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” z dnia 09.06.2020 r.

Skip to content