Wyniki naboru 4/2018

W dniach 05.07.2018 r. i 16.07.2018 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru:

  • 4/2018 –wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Poniżej znajdują się listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

NABÓR 4/2018:
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

PROTOKÓŁ:
Protokół z XIX Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” z dn. 08.07.2018 r. oraz 16.07.2018 r.
Skip to content