Wyniki naboru 5/2020

W dniu 7.01.2021r. podczas posiedzenia, Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru:

  • 5/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Poniżej znajduje się protokół oraz lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

NABÓR 5/2020:
Lista operacji wybranych i niewybranych 

PROTOKÓŁ:
Protokół z Posiedzenia Rady

Skip to content