Wyniki naboru 8/2017

W dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach naboru:

 8/2017 – „Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR”realizowanego z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych lub zachowania dziedzictwa lokalnego

Poniżej znajduje się lista grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania:

Lista grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania

PROTOKÓŁ

Protokół z XIV Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” z dnia 28.11.2017r oraz 11.12.2017 r. .

Skip to content