Wyniki naboru 8/2018

W dniu 09.01.2019 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru:

  • 8/2018- Rozwój działalności gospodarczej

Poniżej znajduje się lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

NABÓR 8/2018:
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

PROTOKÓŁ:
Protokół z XXIV Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” z dnia 09.01.2019 r., 

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 16 stycznia 2019 roku.
Skip to content